Rychlé hledání v katalogu

Nejnovější položky | Podrobné hledání | Moje konto |

Z historie knihovny

2014

Od 16. února máme nový web. Je to již celkově třetí verze. Došlo ke změně designu, ale i přeformátování a přepsání mnoha článků. 

2013

4. února proběhlo slavnostní otevření nového oddělení naší knihovny, oddělení pro mládež "TeenSpace"
Na konci roku proběhly stavební úpravy díky kterým se rozšířilo oddělení pro dospělé a zmodernizovali jsme i oddělení pro děti.

2012

Od ledna tohoto roku jsme rozšířili otvírací dobu o sobotní dopoledne (8-11 hod.). Zároveň jsme rozšířili služby našim uživatelům a nakoupili prvních pár desítek audioknih (dnes jich je téměř 300).
Nově jsou k dispozici pro naše návštěvníky dvě čtečky elektronických knih Kindle3 a Kindle4.
Biblioweb 2012. 1. místo ve své kategorii (hodnotila odborná porota) , 4. místo v internetovém hlasování veřejnosti a 1. místo v celkovém pořadí 49 knihoven.

2011

Biblioweb 2011. 1. místo v internetovém hlasování veřejnosti, 2. místo ve své kategorii (hodnotila odborná porota) a 4. místo v celkovém pořadí 61 knihoven.
Vznikla Regionální báze českotřebovských osobností. Katalog regionálních osobností, seznam regionálních osobností i kalendárium je k dispozici v online katalogu.
Proběhl pátý ročník festiválku Českotřebovský kohoutek a čtvrtý ročník Univerzity volného času.
K dispozici je návštěvníkům bezdrátové připojení WIFI.

2010

Od 1. března máme nový web, profil na Facebooku, Foursquare. Spuštěn online katalog 2.0 Carmen. Dětský web má zapamatovatelnou adresu: www.detskyweb.net, stejně tak má  novou doménu online katalog OPAC 2.0 www.katalogknih.cz

Podařilo se nám uspět znovu v soutěži Biblioweb:  1.místo ve své kategorii (hodnotila odborná porota), 3. místo v internetovém hlasování veřejnosti a 2. místo v celkovém pořadí 39 knihoven.

2009

Podařilo se nám vyhrát první místo ve své kategorii (hodnotila odborná porota) v soutěži Biblioweb, 2. místo v internetovém hlasování veřejnosti a 3. místo v celkovém pořadí 43 knihoven. Proběhl třetí ročník festivalu Českotřebovský kohoutek.
Proběhla druhá etapa automatizovaného regionálního knihovního systému Clavius REKS.
V tomto roce jsme doplnili další funkcionality a on-line služby pro návštěvníky na našem webu (zeptejte se online, nová videogalerie, překlad webu do dalších světových jazyků…atd.)

2008

Měk se v roce 2008 opět zúčastnila soutěže Biblioweb 2008 a umístila se na 2. místě ve své kategorii a odnesla si celkové vítězství v internetovém hlasování.
 8. srpna se uskutečnil přechod z knihovnického systému Clavius na Clavius SQL a byla zahájena první etapa automatizovaného regionálního knihovního systému Clavius REKS.
 Od července do října probíhala rozsáhlá rekonstrukce na pobočce Parník.
 Měk se zapojila do celostátního projektu organizovaného národní knihovnou NK ČR o výkonnosti knihoven - Benchmarking v knihovnách.

2007

Měk se v opět zúčastnila soutěže Biblioweb 2007 a umístila se na 2. místě ve své kategorii a 2. místo v internetovém hlasování.

Byla vytvořena samostatná část webu - dětský web. 
Pro nejstarší skupinu obyvatel jsme zavedli donáškovou službu a pravidelné výpůjční dny v Domě s pečovatelskou službou.

2006

Od ledna 2006 máme plnohodnotný web včetně katalogu.
Měk se zúčastnila soutěže Biblioweb 2006 a umístila se na 2. místě ve své kategorii a odnesla si celkové vítězství v internetovém hlasování.

Nyní sídlí Městská knihovna ve Smetanově ulici a má funkci střediskové knihovny. Metodicky řídí 13 obecních knihoven v okolních obcích, obsazených dobrovolnými knihovníky, nakupuje a dodává jim výměnný knihovní fond. Na Parníku je zřízena pobočka městské knihovny.

2005

V říjnu knihovna přešla na knihovnický systém Clavius, který výrazně rozšiřuje možnosti staršího LANia.

Proběhl první ročník Pasování prvňáčků na čtenáře.

2001

Zřízena čítárna a studovna v nově získané přízemní místnosti s bezbariérovým přístupem. Dnes je v této místnosti dětské oddělení. Studovna je nyní součástí zvětšeného oddělení pro dospělé. Dochází k přechodu na automatizovaý knihovní systém. Nejprve došlo k přechodu na dětském oddělení, později následovalo oddělení pro dospělé. Od ledna 2006 je plně automatizována i pobočka Parník.

2000

Ukončena 1. etapa přechodu na automatizované zpracování knižního fondu a 1. března byl na dětském oddělení spuštěn automatizovaný výpůjční protokol knihovnického programu LANius.

1998

Od 2. čtvrtletí roku 1998 je knihovna připojena k internetu.

1990

Knihovna přestěhovala do budovy v Ústecké ulici, kde sídlí dodnes.

1987

Knihovna přestěhovala do budovy v Ústecké ulici, kde sídlí dodnes.

1955

V poloviněpadesátých let se městská knihovna přestěhovala do budovy bývalé Živnostenské záložny na druhé straně náměstí. V této budově sídlila městská knihovna až do roku 1991.

První knihovna na Parníku byla v prostorách dnešní posilovny Za Vodou. Odtud se v 50. letech minulého století přemístila do budovy dnešní cukrárny U Krulišů, kde se používala pouze jedna místnost. V roce 1987 se knihovna rozšířila o další místnost - dnešní prodejna zahradní techniky (dříve také Sexshop).

1945

V roce 1945 přijala městská veřejná knihovna nový název "místní lidová knihovna".

 

1922

Část knihovního fondu této knihovny však byla rozdělena do českých knihoven v okolních obcích, kde byla převaha německého obyvatelstva. K této reorganizaci došlo v průběhu roku 1922. Na podzim roku 1922 byla českotřebovské veřejnosti předána k užívání Jiráskova veřejná knihovna a čítárna. Své první sídlo nalezla v zadní části přízemní budovy státní reálky, vedle tělocvičny, se vstupem ze školního hřiště. Čtenářům nabízela přibližně 1700 svazků, jejichž počet v průběhu příštího pololetí vzrostlo 240 knih. V počátcích evidovala knihovna okolo 170 čtenářů. Součástí knihovny byla čítárna s nabídkou řady českých novin a časopisů, revue a žurnálů literárního, kulturního či politického zaměření. K dispozici byly také nejrůznější ročenky, příručky a naučné slovníky. Prvním knihovníkem se stal učitel Antonín Kunst, jenž svěřenou funkci vykonával plných pětadvacet let.

knihovna0011
knihovna0012

 

 

1863

Podle záznamů okresního archívu byla první knihovna v České Třebové založena v roce 1863. Tehdy vznikl Čtenářský spolek, který také vlastnil skromnou knihovnu.
V roce 1874 se tento spolek přeměnil na Občanskou besedu. Z ní se ještě před rokem 1920 vytvořila obecní knihovna. Byla umístěna v přízemí tehdejší dívčí školy na náměstí.Před vznikem veřejné knihovny v České Třebové existovaly knihovny v jednotlivých politckých spolcích, řemeslnických sdruženích, byla tu také již zmíněná obecní knihovna. Podle knihovního zákona došlo postupně ke sloučení všech existujících knihoven ve městě.Obecní knihovna byla sloučená s knihovnou zdejšího Sokola, který ji dal okamžitě k dispozici, s řemeslnickou knihovnou, knihovnou strany sociálně demokratické a knihovnou Národní jednoty severočeské.

Písemný souhlas A. J...
První knihovník Anto...

 

 Časová osa

Partneři webu

Podporujeme

Naše akce

Městská knihovna
Česká Třebová

IČO: 709 57 177
Evid. číslo MK ČR: 1403/2002
Datová schránka: mkpk4h2

logo sede