Rychlé hledání v katalogu

Nejnovější položky | Podrobné hledání | Moje konto |

Půjčování deskových her

Všem registrovaným čtenářům knihovny je zpřístupněna nová služba – půjčování deskových, karetních, společenských her domů. Hry si mohou zájemci půjčit na dětském a dospělém oddělení.

 • Čtenář musí dodržovat stanovenou výpůjční dobu (pouze 1 desková hra na 1 měsíc).
 • Výpůjční doba her se neprodlužuje, nepřipouští se také okamžité opakované půjčení.
 • Hry si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři s platnou registrací nejméně 6 měsíců a vyrovnanými závazky vůči Městské knihovně Česká Třebová.
 • Čtenářům mladším 15 let se desková hra půjčí oproti podpisu zákonného zástupce.
 • Před půjčením je zkontrolován obsah hry a čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce společně se seznamem všech komponentů hry.
 • Uživatel je povinen si zkontrolovat, zda je hra v pořádku.
 • Všechny nesrovnalosti prosíme ihned nahlásit u obsluhy knihovny.
 • Hry lze rezervovat.

Čtenář je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu. Jestliže tak uživatele neučíní, účtuje mu knihovna poplatek z prodlení (stejný jako u knihovních dokumentů) dle platného ceníku.
V případě poškození či ztráty části společenské hry, bez které je tato hra nefunkční, je uživatel povinen uhradit cenu celé hry (dle uvážení knihovníka). V případě poškození či ztráty předmětu ze hry, který lze dokoupit, je uživatel povinen zajistit náhradu nejpozději do 7 dnů od vrácení hry (dle uvážení knihovníka). V ostatních případech neupravených těmito pravidly platí Knihovní řád.
Aktuálně nabízené tituly her

Stáhnout pravidla v PDF

Stáhnout leták v PDF

 • hobit
 • angry birds
 • kolem sveta
 • quixo
 • hratky
 • ubongo
 • film

Partneři webu

Podporujeme

Naše akce

Městská knihovna
Česká Třebová

IČO: 709 57 177
Evid. číslo MK ČR: 1403/2002
Datová schránka: mkpk4h2

logo sede