Městská knihovna Č. Třebová: Smetanova 173, 560 02 Česká Třebová
  • +420 732 756 827
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Z historie knihovny


04. 03. 2019

Nový design webových stránek

Spuštěná nová verze webových stránek.

04. 03. 2019

01. 06. 2018

Dostupnější, rychlejší a bezpečnejší wi-fi

Prostory knihovny na Smetanově ulici pokryty jednolitou sítí. Na některých odděleních je  k dispozici duální provoz (2,4 a 5 GHz). Provoz je spolehlivější a rychlejší.

01. 04. 2016

Knihovní systém s otevřeným kódem Koha a katalog VuFind pro region

Systémy Koha VuFind jsme nasadili také pro knihovny regionu.

01. 04. 2016

21. 03. 2016

Kniha na cestu

V hale českotřebovského nádraží se 21. března 2016 objevilo piano, ze kterého si mohl kdokoli půjčit knihu a číst si ve vlaku nebo v autobuse. Bez registrace a poplatků. A od té doby se pro cestující v pianu-knihovničce stále objevují detektivky, zamilované románky, sci-fi příběhy, pohádky a někdy i odbornější literatura.

01. 01. 2015

3. změna systému: přechod na knihovní systém s otevřeným kódem Koha a katalog VuFind

Jako první městská knihovna v ČR jsme nasadili do provozu knihovní systém Koha. Ten vznikl v roce 2000 na Novém Zélandě a od té doby se stal nejpoužívanějším na světě. Na jeho implementaci jsme spolupracovali s Městskou knihovnou Ústí nad Orlicí.
Také online katalog stojí na řešení s otevřeným kódem. Jde o systém VuFind.

01. 01. 2015

01.03.2010

Nový web a profil na Facebooku a Biblioweb

Od 1. března máme nový web, profil na Facebooku, Foursquare.
Spuštěn online katalog 2.0 Carmen. Dětský web má zapamatovatelnou adresu: www.detskyweb.net, stejně tak má novou doménu online katalog OPAC 2.0 www.katalogknih.cz

Podařilo se nám uspět znovu v soutěži Biblioweb:  1.místo ve své kategorii (hodnotila odborná porota), 3. místo v internetovém hlasování veřejnosti a 2. místo v celkovém pořadí 39 knihoven.

2009

Bibblioweb a 3. ročník Českotřebovského kohoutka

Podařilo se nám vyhrát první místo ve své kategorii v soutěži Biblioweb, 2. místo v internetovém hlasování veřejnosti a 3. místo v celkovém pořadí 43 knihoven. Proběhl třetí ročník festivalu Českotřebovský kohoutek.
Proběhla druhá etapa automatizovaného regionálního knihovního systému Clavius REKS.
V tomto roce jsme doplnili další funkcionality a on-line služby pro návštěvníky na webu (zeptejte se online, videogalerie, překlad webu do dalších světových jazyků…atd.)

2009

2008

Biblioweb a benchmarking

Knihovna se v roce opět zúčastnila soutěže Biblioweb 2008 a umístila se na 2. místě ve své kategorii a odnesla si celkové vítězství v internetovém hlasování.

Od července do října probíhala rozsáhlá rekonstrukce na pobočce Parník.

Knihovna se také poprvé zapojila do celostátního projektu organizovaného Národní knihovnou NK ČR měřícího výkonnost knihoven: Benchmarking v knihovnách.

2007

Biblioweb 2007 a donášková služba

Další účast v soutěži Biblioweb 2007. 2. místo ve své kategorii a 2. místo v internetovém hlasování.

Byla vytvořena samostatná část webu - dětský web. 

Pro uživatele s omezenou schopností pohybu byla zavedena donášková služba a pravidelné výpůjční dny v Domě s pečovatelskou službou.

2007

08. 08. 2008

2. změna systému, automatizace regionu

8. srpna se uskutečnil přechod z knihovnického systému Clavius na Clavius SQL a byla zahájena první etapa automatizovaného regionálního knihovního systému Clavius REKS.

2006

Středisková knihovna

Knihovna je pověřena funkci střediskové knihovny. Metodicky řídí 13 obecních knihoven v okolních obcích, obsazených dobrovolnými knihovníky, nakupuje a dodává jim výměnný knihovní fond.

2006

01. 01. 2006

Automatizovaná pobočka Parník

Plně automatizována i pobočka Parník.

01. 10. 2006

1. Změna knihovního systému

Přechod na systém Clavius, který nahradil LANius od stejnojmenné firmy.

01. 10. 2006

01. 01. 2006

Webové stránky a Biblioweb

První webové stránky knihovny a katalog poprvé dostupný online.
Knihovna se zúčastnila soutěže Biblioweb 2006 a umístila se na 2. místě ve své kategorii a odnesla si celkové vítězství v internetovém hlasování.

2001

Hlavní budova kompletně obsluhována knihovním systémem

Knihovní systém obsluhuje obě oddělení na Smetanově ulici.

2001

2001

Zřízení čítárny

Zřízena čítárna a studovna v nově získané přízemní místnosti s bezbariérovým přístupem. Dnes je v této místnosti dětské oddělení. Studovna je nyní součástí zvětšeného oddělení pro dospělé.

01. 03. 2000

1. oddělení obsluhované knihovním systémem

Ukončena 1. etapa přechodu na automatizované zpracování knižního fondu a 1. března bylo na prvním (dětském) oddělení spuštěn knihovní systém, který umožnil spravovat výpůjčky elektronicky. Počítač nahradil lístkový katalog. Knihovna tehdy používala knihovní systém LANius.

01. 03. 2000

1999

Tvorba metadat: retrokonverze

Započal proces elektronické katalogizace titulů ve fondu knihovny. Šlo o převod informací z lístkového katalogu do databáze knihovního systému.

1998

Připojení knihovny k internetu

Od 2. čtvrtletí roku 1998 je knihovna připojena k internetu.

1998

1991

Stěhování do stávající budovy

V tomto roce se knihovna přestěhovala do nynější budovy. Ta původně sloužila jako dům služeb a kontaktní místo pro kuponovou privatizaci.

1990

Stěhování Parnické pobočky

Knihovna přestěhovala do budovy v Ústecké ulici, kde sídlí dodnes.

1990

1955

Stěhování do bývalé záožny

V polovině padesátých let se městská knihovna přestěhovala do budovy bývalé Živnostenské záložny na druhé straně náměstí. V této budově sídlila městská knihovna až do roku 1991.
První knihovna na Parníku byla v prostorách dnešní posilovny Za Vodou. Odtud se v 50. letech minulého století přemístila do budovy dnešní cukrárny U Krulišů, kde se používala pouze jedna místnost. V roce 1987 se knihovna rozšířila o další místnost - dnešní prodejna zahradní techniky.

1945

Místní lidová knihovna

V tomto roce přijala městská veřejná knihovna nový název "místní lidová knihovna".

1945

1922

Jiráskova veřejná knihovna a čítárna

Část knihovního fondu této knihovny však byla rozdělena do českých knihoven v okolních obcích, kde byla převaha německého obyvatelstva. K této reorganizaci došlo v průběhu roku 1922. Na podzim roku 1922 byla českotřebovské veřejnosti předána k užívání Jiráskova veřejná knihovna a čítárna. Své první sídlo nalezla v zadní části přízemní budovy státní reálky, vedle tělocvičny, se vstupem ze školního hřiště.
Čtenářům nabízela přibližně 1700 svazků, jejichž počet v průběhu příštího pololetí vzrostlo 240 knih. V počátcích evidovala knihovna okolo 170 čtenářů.
Součástí knihovny byla čítárna s nabídkou řady českých novin a časopisů, revue a žurnálů literárního, kulturního či politického zaměření. K dispozici byly také nejrůznější ročenky, příručky a naučné slovníky. Prvním knihovníkem se stal učitel Antonín Kunst, jenž svěřenou funkci vykonával plných pětadvacet let.

1920

Obecní knihovna

Před rokem 1920 vznikla obecní knihovna. Byla umístěna v přízemí tehdejší dívčí školy na náměstí.Před vznikem veřejné knihovny v České Třebové existovaly knihovny v jednotlivých politckých spolcích, řemeslnických sdruženích, byla tu také již zmíněná obecní knihovna. Podle knihovního zákona došlo postupně ke sloučení všech existujících knihoven ve městě. Obecní knihovna byla sloučená s knihovnou zdejšího Sokola, který ji dal okamžitě k dispozici, s řemeslnickou knihovnou, knihovnou strany sociálně demokratické a knihovnou Národní jednoty severočeské.

1920

22. 07. 1919

Knihovní zákon

Zákon č. 430/1919 Sb., o veřejných knihovnách obecních schválený Národním shromážděním. Zákon byl ovlivněn anglo-americkým knihovnickým zákonodárstvím. Zákon mimo jiné zavedl povinnost zřizovat veřejné knihovny ve všech politických obcích a také povinnost zakládat samostatné menšinové knihovny nebo zvláštní menšinová oddělení tam, kde žilo jinonárodní obyvatelstvo. Podle zákona byly zřizovány knihovní rady jednotlivých knihoven, které měly vliv na jmenování knihovníků a pomocných sil, umístění knihoven, výpůjční řády apod.

1874

Vznik Občanské besedy

V roce 1874 se tento spolek přeměnil na Občanskou besedu.

1874

1863

Knihovna Čtenářského spolku

Podle záznamů okresního archívu byla první knihovna v České Třebové založena v roce 1863. Tehdy vznikl Čtenářský spolek, který také vlastnil skromnou knihovnu. 


Městská knihovna Česká Třebová 2006 - 2019 | Adresa: Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02 | Telefon: 732 756 827, pobočka Parník: Telefon: 605 125 323
IČO: 709 57 177 | Evidenční číslo MK ČR: 1403/2002 | Datová schránka: mkpk4h2
Zásady ochrany osobních údajů | Cookies
Všechny texty pod licencí: Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA 4.0)